Bitterpappans Blogg

Author: Elov Mattsson

Jag skriver artiklar om många intressanta händelser och inriktningar. Tack för att du läser min artikel.

Förändringar i styrelsen hos e-handelsbolag

Den tionde oktober har bolaget Sleepo kallat till årsstämma i Stockholm för att redovisa bolagets siffror och resultat, samt för att genomgå en del förändringar på styrelsenivå.

Två tunga pjäser inom företaget har varit Fredrik Malmsten och Fredrik Jung Aboou men nu har de båda avböjt fortsatta uppdrag i styrelsen. I valberedningens nya förslag går att läsa att Fredrik Palm fort nytt förtroende som ordförande för styrelsen och att Philip Nickolsten även han föreslås bli kvar på sin post som ledamot.

Inledningsvis under 2019 blev det tydligt att bolaget hade en del problem med sin likviditet. Sannolikt är detta ett av skälen till att man ser om sitt hus och därför genomgår en del förändringar.

Se hela artikeln här.

Nyhetsbevakning

I och med att vi snabbt och enkelt kan dela information till vänner, bekanta, och till andra som man kan tänka sig har ett sakintresse i frågan man själv har en dragning till, är nyhetsspridningen större än vad den varit tidigare. Det finns många som dagligen bloggar och publicerar nyheter och för den som är duktig på att hitta det senaste, och som också kan formulera sig bra i skrift, finns stora möjligheter att publicera även i större magasin. Allt handlar dock om att man skall ha någonting att komma med.

De snabba förändringar och möjligheter som är ett kännetecken för nyhetssektorn i Sverige, är svåra att följa om man inte har en samlad kanal för information. Pressmeddelande och nyhetsbevakning är i mångt och mycket oöverskådligt! Vi bevakar nyhetsbranschen och tar upp diverse nyheter och fakta.

Organisationen arbetar för att hjälpa de svenska företagen att få så bra förutsättningar som möjligt. De företräder sina medlemmar, bland annat genom att driva viktiga frågor inom till exempel arbetsrätt, utbildning och skatterätt. Värt att notera att Svenskt Näringsliv oftast är motpart gentemot de olika facken. Svenskt Näringsliv jobbar även gentemot EU och andra länder, inte minst för att EU är en av landets viktigaste handelspartners.

Det finns en nyfikenhet hos de flesta att följa nyhetsflöden och att hålla sin allmänbildning på topp. Kanske är det för vissa en fråga om att kunna konversera och diskutera samhället med andra likasinnade, medan det för andra helt enkelt kan handla om att stilla en nyfikenhet. I samband med OS är nyhetsbevakningen alltid större än annars.

Även om vi använt sociala medier under många års tid, är det först nyligt som man kunnat se den stora potential för affärer som finns i och med kontaktnätet i dessa forum. Facebook och en hel del andra sociala medier har gått från att vara en plats för interaktion mellan vänner, till en mötesplats var man kan lära känna nya bekantskaper. Därifrån har det blivit en plattform utifrån vilken man kan marknadsföra produkter och tjänster på ett bra och enkelt sätt.

 

Tips på webbplatser

Att öva på mindfulness kan vara något av de mer givande du kan göra under dagarna. Det finns många belägg för att denna teknik inte bara sänker stress utan faktiskt också ökar välmående. Inte heller behöver det vara någonting svårt!

Denna webbplats tar upp ett brett utbud friluftsaktiviteter, tester och kuriosa förknippat med hälsa. Förutom att inspirera hoppas vi informera om köptips för den som också behöver utöka sin utrustning med sovsäckar och annat för träning.

Välkommen! Hos oss kommer ni att hitta all information som ni kan behöva när ni vill anordna ett golf event för era kollegor men också när ni vill kunna läsa mer om hur ni faktiskt ska be er åt för att utveckla ert golfspel genom att ta lektioner.

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sedan kan du börja skriva! Mer info här ussing.se

Shoppa i diverse nätbutiker

Jag har under helgen försökt hjälpa min käre mor att sätta sig in i shopping online. Eftersom att hon har mycket värk i rygg och höft och därför tycker att det kan vara rätt jobbigt att gå och handla på stan har jag föreslagit för henne att använda sig av shopping online istället. Fördelarna med shopping online är att man får bra med tid på sig att välja det man vill ha. Man behöver inte traska runt bland butikerna och hoppas på att det man nu letar efter ska finnas kvar, utan man kan i lugn och ro handla hemma.. Läs vidare här shoppingbloggen.bloggar.net

Hyresrätter omvandlas till bostadsrätter

Det finns planer på att ombilda tusentals hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms ytterstadsområden. Det är Stockholm stadshus grönblåa majoritet som presenterat förslaget. Syftet är att ge fler människor möjlighet att göra bostadskarriär och att minska segregationen i utsatta områden. Sammanlagt 20 000 hushåll i elva stadsdelar kommer att bli erbjudna att omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Samtliga stadsdelar tillhör Stockholms ytterstadsområden. Läs mer nyheter här norrköpingstidning.se

Näthandelns fördelar

Jag har upptäckt fördelarna med shopping online och vill i detta inlägg bara dela med mig av en lösning som jag kanske var den sista med att hitta. Jag var nämligen ute efter husgeråd efter att jag flyttat isär från min sambo. Eftersom att det var hans kökssaker så var det naturligt att han skulle behålla dem och jag köpa nya. Började kolla runt på nätet efter prisvärda köksgeråd och insåg att man både sparar tid och pengar genom shopping online.Mer bloggposter finner du här vanessagbg.blogspot.com

Finansiering möjliggör större upplaga

De flesta nyhetstidningar som kommit, har fått börja i väldigt liten upplaga för att sedan växa i takt med att de får allt fler läsare. Sedan några år tillbaks har man dock kunnat se en utveckling där man finansierar sina upplagor helt eller delvis med hjälp av reklamintäkter. På detta vis kan man snabbt nå en större upplaga där man nå ut till allt fler på kortare tid. Läs mer här: http://publikttidningen.se/

Need Help Understanding WordPress? Try These Tips!

Feel like it’s time to learn a bit more about WordPress? If you do, the following article is full of tips for you to use. Continue to read to find out how this tool can make blogging easier for you.

Spend some time getting to know all of WordPress’s tools and options. For instance, the button named kitchen sink gives you multiple formatting and importing options for your posts. There are some great options in the screen options as well. Use this for many formatting options.

You have to make sure you use Alt and Title. This lets you add text to your posts. These areas give you more space for SEO keywords for your site, while simultaneously letting visitors know what the images are, in case they do not see them.

When you are set to post, set a schedule. You can stay motivated when you know how to post. You could write a lot of posts at once and then use the WordPress scheduling feature to post them for you.

Get rid of extraneous characters from URLs. These characters negatively affect how a search engine crawls and indexes your content. Try shortening all URLs to avoid overwhelming visitors. Try using only keywords.

Sometimes you may spend a lot of time adjusting your WordPress blog and then mistakenly think none of your changes have been saved. That is likely not the case. Try clearing your browser cache to solve this problem. Your changes will appear by simply pressing and holding the “shift” key and refreshing the browser simultaneously.

The posts that you make appear in the order you make them, unless you specify. Changing the date is the first step to rearranging your list. Open a post and look at the upper right hand corner. There you will find the date. Change the date by clicking on it, and save the post to change the order of posts.

Use titles and descriptions that have targeted keywords. Search engines direct web traffic to these pages first. Therefore, they are crucial to your site. Scribe is search engine optimization software that can help you control these aspects of your WordPress site. It allows you to edit these parts of your pages to get even more traffic.

Routinely update your plugins. WordPress plugins can add unique features to your site. They will update just like normal software. If you don’t make sure you have the latest version, you may not be getting as much as possible out of the plugin.

Keep your WordPress updated. Updates are necessary because they patch security vulnerabilities. Your site can be at risk for malware attacks if you’re not using the most current version. Therefore, make sure to always install new WordPress updates to guarantee your site remains tight and secure.

It is not hard to use WordPress for your blog, especially when you have the right tips. Don’t forget the things that you have learned here which can help you enjoy a more positive blogging experience. Utilizing this information will pay off big time for you.

Stupendous Hints About WordPress The Experts Will Explain

Have you ever heard the expression “Knowledge is power?” This saying is very true, especially when it comes to running a successful website. You have found a great resource for learning more about WordPress. These suggestions are here to help you with WordPress. You will want to take notes from these excellent tips.

If your post contains a long title, be certain to adjust your permalink. Excessively long titles make for cumbersome, clumsy URLs. Rather, try to shorten permalinks while retaining the same meaning.

Title and Alt are both things you need to use. This adds searchable text to the posts. You can increase the number of SEO phrases and inform visitors of additional information.

It is easy to use WordPress to add video blogging to the website. This will take a while, but the benefits are great. Internet users are a visual group. Using video is a powerful tool because it allows you to express your thoughts visually.

Educate yourself on WordPress before you get started. Increased planning leads to a better executed blog. Familiarize yourself with search engine optimization, learn how to create content that’s effective and to maximize WordPress’s usage to ensure everything runs smoothly when you start working.

When you are committed to post content, make up a schedule. You will be more motivated when you have a schedule. You might want to create posts up to a week ahead of time, then set the posts to upload on a schedule.

Clean everything that adds no value to your site, such as extraneous comments and content. That way, the site stays suitable for the interested folks who read it. One great plugin to filter spam is Akismet.

Having read this article in full, you now know some useful WordPress tips. You need to start using these ideas for your WordPress blog now. You’ll be pleasantly surprised by what a huge difference it makes. You might just see a whole lot more visitors. If the quality of your content is high, they’ll keep on returning.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén